HẠT KIỂM LÂM PHÚ LỘC PHỐI HỢP VỚI ĐƠN VỊ LIÊN QUAN BẮT GIỮ VÀ THẢ CÁ THỂ VOỌC CHÀ VÁ CHÂN NÂU VỀ RỪNG TỰ NHIÊN

Trong 2 ngày, 07 - 08/9/2021, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây, Bộ phận giám sát an ninh - Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô khảo sát hiện trường, lựa chọn phương pháp phù hợp để bắt giữ nhằm di chuyển cá thể Voọc chà vá chân nâu ra khỏi khu vực của Laguna. 

Khi phát hiện 01 cá thể Voọc chà vá chân nâu, những người tham gia đã dùng thức ăn dẫn dụ và bẫy được cá thể voọc nói trên trong tình trạng sức khoẻ tốt, không bị xây xát hay có bất kỳ vết thương nào. Đây là cá thể Voọc chà vá chân nâu, giới tính đực có tên khoa học Pygathrix neumaeus, thuộc Bộ Linh trưởng PRIMATES - là một loài nằm trong nhóm IB - danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại; đây cũng là loài động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP. 

Theo phản ánh từ phía đại diện Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô, cá thể Voọc chá vá chân nâu này thường xuyên xuất hiện trong khu du lịch, quá trình di chuyển đã làm hư hỏng một số đồ đạc để tìm kiếm thức ăn. Hiện nay, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc đã hoàn thiện hồ sơ để thả vào rừng tự nhiên nhằm bảo tồn, bảo vệ cá thể Voọc quý hiếm này./.

Một số hình ảnh


 

Các bài khác