LIÊN TIẾP TIẾP NHẬN 04 CÁ THỂ ĐỘNG VẬT TỪ NGƯỜI DÂN TRÌNH BÁO

Trong những cuối tháng 5, qua nhiều kênh thông tin khác nhau, Chi cục Kiểm lâm liên tiếp nhận được tin trình báo của người dân có nguyện vọng chuyển giao động vật rừng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị Kiểm lâm tổ chức tiếp nhận; cụ thể, Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới đã tiếp nhận từ bà Nguyễn Thị Lành trú tại Thôn Pi Ây 2, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới 01 cá thể Rùa hộp trán vàng Miền Trung (Cuora bourreti), trọng lượng 01 kg, tình trạng sức khoẻ bình thường; Hạt Kiểm lâm thành phố Huế đã tiếp nhận 03 cá thể động vật rừng, trong đó có 01 cá thể Rùa núi Vàng (Indotestudo elongata), nặng 01 kg do ông Mai Văn Tân trú tại phường Trường An, thành phố Huế trình báo; 01 cá Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), nặng 03 kg do các sư thầy ở Chùa Linh Mụ trình báo và 01 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), nặng 07 kg do ông Trần Hữu Vũ, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế trình báo.

Cả 04 động vật rừng tiếp nhận đợt này đều thuộc Danh mục Động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị tiến hành lập thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định và phối hợp với các đơn vị liên quan để thả các cá thể động vật  rừng nói trên về môi trường tự nhiên.

Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới tiếp nhận cá thể Rùa hộp trán vàng Miền Trung từ người dân 

Hạt Kiểm lâm thành phố Huế đã tiếp nhận cá thể Rùa núi Vàng từ người dân

Hạt Kiểm lâm thành phố Huế đã tiếp nhận cá thể cá Khỉ đuôi dài

Hạt Kiểm lâm thành phố Huế đã tiếp nhận cá thể cá thể Khỉ mặt đỏ từ người dân

Một số hình ảnh thả động vật rừng

 

 

 

 

Các bài khác