NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ TỰ NGUYỆN GIAO NỘP NHIỀU CÁ THỂ ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ HIẾM

Ngày 13/4/2022, nhận được tin báo từ người dân, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế đã tổ chức tiếp nhận 15 cá thể động vật rừng và 02 quả trứng rùa; Trong đó có 05 cá thể Rùa hộp trán vàng miền Trung (tên khoa học Cuora bourreti) có trọng lượng 05kg thuộc nhóm IB; 05 cá thể Rùa đất Sê pôn (tên khoa học Cyclemys oldhami) có trọng lượng 05kg thuộc nhóm IIB; 02 cá thể Rùa cổ sọc (tên khoa học Mauremys sinensis) có trọng lượng 02kg  thuộc phụ lục III Cites; 02 quả trứng Rùa mới đẻ vào ngày 11/4 và 13/4/2022 và 03 cá thể Ba ba nhỏ chưa xác định được loài cụ thể (sp), trọng lượng 0,6kg; các cá thể trên có tình trạng sức khỏe tốt.

Nguồn gốc các loại động vật rừng nói trên do Bà V.T.H.S trú tại phường Thuận Lộc nhận thức được việc bảo vệ các loài động vật hoang dã, bà S đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xác lập quyền sở hữu toàn dân, đồng thời phối hợp với Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc Gia Bạch Mã để cứu hộ, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc Gia Bạch Mã theo đúng quy định của pháp luật.

Trong số các cá thể được người dân tự nguyện giao nộp có 05 cá thể Rùa hộp trán vàng miền trung “Cuora bourreti” đây là loài động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, nằm trong sách đỏ Việt Nam đang bị đe dọa tuyệt chủng. Loài động vật quý hiếm này đang được pháp luật bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Một số hình ảnh

Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế đã tiếp nhận 21 cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp, trong đó có 07 cá thể nhóm IB (2 cá thể Tê tê Java; 05 cá thể Rùa hộp trán vàng miền trung), 09 cá thể nhóm IIB (01 cá thể Khỉ Mặt đỏ, 03 cá thể Khỉ đuôi lợn và 05 cá thể Rùa đất Sê pôn), 02 cá thể thuộc phụ lục III Cites (02 Rùa Cổ sọc), 03 cá thể động vật rừng thông thường (Ba ba thường) và 02 quả trứng rùa.

Các bài khác