NGƯỜI DÂN TỰ NGUYỆN GIAO NỘP ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ HIẾM CHO HẠT KIỂM LÂM TP HUẾ

Ngày 28/4/2022, nhận được tin báo của người dân trú tại Tổ dân phố Chầm, phường Hương Hồ, thành phố Huế có nguyện vọng giao 02 cá thể Khỉ để thả về môi trường tự nhiên. 

Sau khi nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế đã tổ chức tiếp nhận 02 cá thể Khỉ nói trên; Trong đó có 01 cá thể Khỉ Đuôi lợn (tên Khoa học Macaca leonina), giống đực, có trọng lượng 07kg; 01 cá thể Khỉ Mặt đỏ (tên Khoa học Macaca arctoides),giống cái, có trọng lượng 03kg. 02 cá thể trên có tình trạng sức khỏe tốt, đều thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 

Nguồn gốc 2 cá thể Khỉ nói trên do Ông N.T.K trú tại Tổ dân phố Chầm, phường Hương Hồ, thành phố Huế tình cờ phát hiện sau vườn nhà, sau đó liên hệ cơ quan chức năng để giao lại với nguyện vọng cơ quan chức năng thả cá thể Khỉ về môi trường tự nhiên. 

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xác lập quyền sở hữu toàn dân và sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thả cá thể nói trên về môi trường tự nhiên tại Khu bảo tồn Sao La, huyện A Lưới theo đúng quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh

 

Các bài khác