THẢ CÁ THỂ KỲ ĐÀ VÂN VỀ MÔI TRƯỜNG SỐNG TỰ NHIÊN

Thực hiện Quyết định số 783/QĐ-SNNPTNT ngày 16/11/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản (động vật rừng) là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu; ngày 18 tháng 11 năm 2021 Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thuỷ phối hợp với Vườn quốc gia Bạch Mã tiến hành thả 01 cá thể Kỳ đà vân (tên khoa học: Varanus nebulosus), trọng lượng 1,2kg thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB về môi trường sống tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. 

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm và Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh kiểm tra và phát hiện cá thể Kỳ đà vân nói trên tại Nhà hàng Sơn Hải Quán 3, thuộc Khu quy hoạch phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy vào ngày 14/10/2021.

Việc thả cá thể Kỳ đà vân nói trên về môi trường sống tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bạch Mã không những bảo tồn loài Kỳ đà vân nguy cấp, quý hiếm mà còn góp phần vào đa dạng sinh học ở khu vực này./.

Một số hình ảnh thả cá thể Kỳ đà vân

 

Các bài khác