TIẾP NHẬN ĐỘNG VẬT RỪNG TỪ NGƯỜI DÂN VÀ THẢ VỀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

Trong những ngày đầu tháng 5/2022, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy và Hạt Kiểm lâm thành phố Huế đã tiếp nhận các cá thể động vật rừng từ người dân chủ động liên hệ chuyển giao. Theo đó, các cơ quan chức năng đã xác định các cá thể tiếp nhận đợt này gồm 01 cá thể Cu li nhỏ (tên Khoa học là Nycticebus pygmaeus), giống đực, có trọng lượng 0,3 kg do ông P.V.H , trú tại thôn Hộ, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy chuyển giao và 01 cá thể Rùa hộp trán vàng Miền Trung (tên khoa học Cuora bourreti), trọng lượng 01 kg do Ông C.V.M, trú tại thôn An Lai, xã Hương Phong, thành phố Huế chuyển giao.

Các cá thể tiếp nhận đều có sức khỏe bình thường, thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB, được quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và phối hợp với Vườn Quốc gia Bạch Mã, BQL Khu bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền và Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền thả các cá thể nói trên về môi trường sống tự nhiên.

Việc người dân chủ động liên hệ chuyển giao các cá thể động vật rừng cho cơ quan Kiểm lâm trong thời gian qua, cho thấy sự tích cực chung tay vào cuộc của người dân cũng như tác động tốt từ công tác tuyên truyền và sự hỗ trợ đường dây nóng đã phát huy hiệu quả.

☎️ ☎️ ☎️  HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI - ĐƯỜNG DÂY NÓNG BẢO VỆ ĐVHD VÀ TIẾP NHẬN THÔNG TIN VỀ HÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT LÂM NGHIỆP:  08.4477.3030

Một số hình ảnh

Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy tiếp nhận cá thể Cu li nhỏ

Cá thể Cu li nhỏ được thả về Vườn Quốc gia Bạch Mã chiều ngày 12/5/2022

Hạt Kiểm lâm thành phố Huế tiếp nhận cá thể Rùa hộp trán vàng Miền Trung

Cá thể Rùa hộp trán vàng Miền Trung được thả về Khu bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền chiều ngày 13/5/2022

Các bài khác