Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008

Ngày 28 tháng 4 năm 2016, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-CCKL về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Chi tiết xem file đính kèm./.

:
 qd-339.doc (49.66 KB)
Các bài khác