Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

Ngày 16/10/2018 Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 704/QĐ-CCKL về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm./.

:
Các bài khác