Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, kết hợp dịch vụ bưu chính công ích trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Thực hiện công văn số 1096/UBND-HCC ngày 17/02/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến kết hợp với giảm cước chuyển phát từ ngày 17/02/2020 đến 31/3/2020 khi người dân tham gia giải quyết TTHC trực tuyến; các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hãy cùng tham gia giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để tiết kiệm chi phí đi lại, phòng lây lan dịch Covid-19 và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến.

Tất cả thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và gửi hồ sơ, đăng ký nhận kết quả qua Dịch vụ BCCI. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn)

 

Danh mục TTHC lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

(trên cổng DVCTT của tỉnh)

Cần hướng dẫn, liên hệ bộ phận 1 cửa của Chi cục Kiểm lâm, số điện thoại 0234.3832884, email: hanhchinhtonghopkltth@gmail.com hoặc liên hệ các Hạt Kiểm lâm sở tại để được hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến./.

Các bài khác