Quyết định công bố lại hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 19/11/2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 733/QĐ-CCKL về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Xem chi tiết file đính kèm./.

:
Các bài khác