Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày 20 tháng 6 năm 2014, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 303/QĐ-CCKL về việc "Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008".

Theo đó, các lĩnh vực hoạt động của Chi cục Kiểm lâm theo Tiêu chuẩn quản lý chất lượng Quốc gia là:

1. Quy trình cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh trưởng, sinh sản động vật rừng quý hiếm;

2. Quy trình cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh trưởng, sinh sản động vật rừng thông thường;

3. Quy trình kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng;

4. Quy trình xác nhận nguồn gốc gỗ hợp pháp;

5. Quy trình đóng búa Kiểm lâm;

6. Quy trình cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành 03 năm, kể từ ngày ký;

Thông tin xem file đính kèm./.

:
 qd303-iso.pdf (364.27 KB)
Các bài khác