Thông báo: Thực hiện việc nộp và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế

Kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2017, Chi cục Kiểm lâm sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thụ lý của Chi cục Kiểm lâm.

Các tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết hồ sơ, đề nghị truy cập vào cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) để đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến và nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến.

Các tổ chức, công dân tham khảo mục “Hướng dẫn sử dụng” trên cổng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện việc đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ, nhận phiếu tiếp nhận, theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ.

Chi tiết xem file đính kèm./.

:
Các bài khác