CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC 22 - 5

Ngày 22-5 hàng năm được Liên Hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục đích nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học, kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên. Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “XÂY DỰNG MỘT TƯƠNG LAI CHUNG CHO MỌI SỰ SỐNG” (Building a shared future for all life). Chủ đề này nhằm hướng đến việc tạo động lực và hỗ trợ cho khung đa dạng sinh học toàn cầu; Đồng thời, nâng cao tầm quan trọng trong việc cùng hành động xây dựng một tương lai chung, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 là “Sống hài hòa với thiên nhiên”.

Nằm trong hoạt động nhiệm vụ chuyên môn của Chi cục Kiểm lâm, việc lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch để quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên; cùng với đó Chi cục Kiểm lâm luôn tăng cường kiểm soát khai thác, buôn bán động vật hoang dã; tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền bảo tồn đa dạng sinh học thông qua các hoạt động truyền thông nhằm kêu gọi sự tham gia của cộng đồng trong bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm.

Trong công tác bảo về động vật hoang dã (ĐVHD), tính từ đầu năm đến nay, đã có 25 cá thể ĐVHD được người dân tự nguyện liên hệ chuyển giao; Trong đó có 08 cá thể nhóm IB (2 cá thể Tê tê Java; 06 cá thể Rùa hộp trán vàng miền trung), 12 cá thể nhóm IIB (02 cá thể Khỉ Mặt đỏ, 04 cá thể Khỉ đuôi lợn và 05 cá thể Rùa đất Sê pôn, 01 Rùa bốn mắt), 02 cá thể thuộc phụ lục III Cites (02 Rùa Cổ sọc), 03 cá thể động vật rừng thông thường (Ba ba thường). Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm đã bắt giữ và xử lý 04 vụ vi phạm có tang vật là ĐVHD, xử phạt 31,5 triệu đồng. Tang vật gồm 102 cá thể ĐVHD: 02 cá thể Cầy vòi hương, 01 cá thể Cầy vòi mốc, 05 cá thể Don, 99 cá thể Chim én, 01 cá thể Dúi, 1 cá thể Kỳ nhông và 02 cá thể Chồn.

Việc ý thức bảo tồn đa dạng sinh học ngày càng được được lan tỏa trong cộng đồng và đạt được nhiều kết quả tích cực, làm thay đổi nhận thức của người dân trong vấn đề bảo tồn và bảo vệ nguồn động, thực vật trong tự nhiên, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học.

Một số hình ảnh tiếp nhận và thả động vật rừng về môi  trường tự nhiên


Các bài khác