Công điện khẩn số 4711/CĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

Do thời tiết nắng nóng gay gắt và hanh khô diễn ra trên diện rộng, đã có những vụ cháy rừng xảy ra ở nhiều địa phương, ngày 22/4/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công điện khẩn số 4711/CĐ-BNN-TCLN về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bộ trưởng Bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách như: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng; đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24h, tuần tra khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa, phát hiện kịp thời điểm cháy, huy động lực lượng dập tắt ngay, không để xảy ra cháy lớn; đề nghị các đơn vị Bộ đội, Công an chủ động phương án hỗ trợ, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghệp bền vững giai đoạn 2016-2020./.

 

:
Các bài khác