Công điện số 481/CĐ-TTg của Thủ tưởng chính phủ về Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Trong những ngày vừa qua trên địa bàn toàn tỉnh, tình hình nắng nóng gay gắt, khô hạn kéo dài, nền nhiệt độ cao liên tục duy trì. Để chủ động, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng, phá rừng gây ra, ngày 19 tháng 4 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Để tiếp tục đảm bảo các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và thực hiện Công điện số 481/CĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (gửi kèm theo Công điện), ngày  02  tháng 5 năm 2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2552 /UBND-NN về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung tại Công điện số 481/CĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

:
Các bài khác