DIỄN TẬP PCCCR TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN

Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2022, tại Khoảnh 2, Tiểu khu 22, thuộc Khu vực Khe Liềm, huyện Phong Điền; Ban Quản lý Khu BTTN Phong Điền tổ chức diễn tập PCCCR trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo cuộc diễn tập có ông Hồ Đôn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo  Chương trình PTLNBV huyện Phong Điền. Cùng tham dự có ông Nguyễn Xuân Trường - Thành viên VPTT BCĐ Chương trình PTLNBV tỉnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà; lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Công an huyện Phong Điền...

Thành phần tham gia diễn tập gồm có BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền và các lực lượng phối hợp: Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Phong Điền, Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền, Công ty Lâm nghiệp Phong Điền và chính quyền địa phương các xã Phong Mỹ, Phong Thu và Hải Chánh (Quảng Trị); Trưởng Ban Chỉ huy là ông Lê Văn Hướng - Giám đốc BQL Khu BTTN Phong Điền, Phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình PTLNBV huyện Phong Điền, số lượng tham gia diễn tập trên 50 người.

Mục đích của cuộc diễn tập nhằm giúp cho lực lượng chữa cháy nắm bắt được các thao tác thực binh chữa cháy rừng tại hiện trường, hoàn thiện công tác chỉ huy, hậu cần, chỉ đạo chữa cháy rừng; Đồng thời, nâng cao kỹ năng và sử dụng thành thạo các thiết bị cơ giới, dụng cụ thủ công chữa cháy, khả năng sẵn sàng trong PCCCR.

Sau khi kết thúc diễn tập, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình PTLNBV huyện Phong Điền đã đưa ra 1 số điểm còn bất cập và rút kinh nghiệm trong công tác chữa cháy rừng và hoàn chỉnh bổ sung kế hoạch phòng cháy để phát huy hiệu quả hơn nữa công tác PCCCR trên địa bàn./.

Một số hình ảnh cuộc diễn tập

Giả định tình huống cháy có đạn nổ, phải đưa người bị thương đi cứu thương

Các bài khác