Hội thảo tham vấn về “Xây dựng Phương án xử lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị lấn chiếm theo Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế”

Ngày 07-08/11/2018, tại hội trường khách sạn Duy Tân 2, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng Ban quản lý dự án FCPF tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo tham vấn về “Xây dựng Phương án xử lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị lấn chiếm theo Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Tham dự hội thảo gồm có đại diện Ban chỉ đạo CTMTPTLNBV, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, BQL dự án FCPF tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Trung tâm Quy hoạch và TKNLN; các ban ngành liên quan, các chủ rừng lớn và đại diện lãnh đạo UBND các xã trọng điểm trong vùng giảm phát thải thuộc huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà, Hương Thủy và các cơ quan thông tấn báo chí đến dự và đưa tin.

Đồng chí Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, thành viên Ban chỉ đạo CTMTPTLNBV trình bày những vấn đề trọng tâm liên quan công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và đặc biệt tập trung nhấn mạnh đến công tác xử lý lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp theo nội dung Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các bài trình bày về các chủ đề liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND và tham gia thảo luận một số nội dung chính, một số vấn đề còn vướng mắc. Trên cơ sở các ý kiến tham gia và tình hình thực tế tại địa phương, đồng chí Võ Văn Dự yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện một số nội dung như: Sửa đổi dự thảo  phương án xử lý thành văn bản hướng dẫn xử lý do UBND tỉnh ban hành, chỉ đưa ra những vấn đề đặc biệt, mới phát sinh tại địa phương, không cần thiết lập lại những nội dung Luật đất đai và văn bản hướng dẫn đã quy định cụ thể; tiếp tục thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục xử lý vi phạm về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của Luật Đất đai.

Hội thảo đã đạt được kết quả mong đợi là triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến./.

Các bài khác