MỘT LOÀI THỰC VẬT MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆMỘT LOÀI THỰC VẬT MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI KHU BẢO TỒN PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ, MIỀN TRUNG VIỆT NAMN TẠI KHU BẢO TỒN PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ, MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Loài thực vật mới cho khoa học, Mỹ nhụy răng cưa - Deinostigma serratum F.Wen, L.N.Tuan & D.Dien, thuộc họ Tai voi (Gesneriaceae), mới được phát hiện tại KBT Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong chương trình Dự án BCC-GEF tỉnh Thừa Thiên Huế, Ông Lê Ngọc Tuấn (nguyên GĐ KBT Phong Điền, nay là Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm) cùng các cộng sự từ Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Đại học Nông Lâm Huế và Viện Thực vật học Quảng Tây đã phát hiện và mô tả loài thực vật mới thuộc chi Mỹ nhụy (Deinostigma W.T.Wang & Z.Y.Li)

Chi Deinostigma là một chi đặc hữu của Việt Nam, với 8 loài đã được công nhận trước đó. Loài D. serratum F.Wen, L.N.Tuan & D.Dien. được đặt tên theo đặc điểm viền thùy tràng hoa có răng cưa, khác biệt với tất cả các loài còn lại. Mỹ nhụy răng cưa là loài thứ 9 cho thế giới và củng cố thêm dẫn liệu cho tính đặc hữu chi này ở Việt Nam (có 6 loài đặc hữu tại Việt Nam, tính cả loài mới)

Kết quả nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành Taiwania 67(1): 115-118, 2022 (Doi: DOI: 10.6165/tai.2022.67.115). Mẫu chuẩn lưu ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (VNMN).

Loài mới được mô tả có đặc điểm hình thái tương tự với loài D. eberhardtii. Tuy nhiên có thể phân biệt với tất cả các loài Deinostigma bởi rìa tràng hoa có hình răng cưa. Phân biệt với loài D. eberhardtii  bởi phiến lá rộng hơn, các rìa, cuống ngắn và kích thước tràng hoa nhỏ hơn… Deinostigma serratum được phát hiện mọc trên vách đá ẩm ướt, khu vực quanh thác nước và bờ suối thuộc khu vực gần Rào Trăng, KBT Phong Điền. Đây là một loài có hoa đẹp, cần được bảo tồn, tạo cảnh quan đẹp cho khu vực.

Theo số liệu điều tra thực địa, loài được xem sắp nguy cấp (VU,D2) theo tiêu chí Sách đỏ của IUCN nên cần được quan tâm bảo vệ.

Một số hình ảnh 

 

Các bài khác