Những thành quả bước đầu trong công tác vận hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng ở xã Phú Sơn thị xã Hương Thủy

Thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định về việc thành lập thí điểm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm đã triển khai và chỉ đạo thực hiện, đến nay đã thành lập được Quỹ trên địa bàn 16 xã, phường của 5 huyện, thị xã trong tỉnh, trong đó có 06 xã thí điểm và 10 xã nhân rộng.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, ngày 24/8/2017, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) xã Phú Sơn về việc kiểm tra công tác vận hành sau khi thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng ở xã thí điểm - đây là xã đầu tiên xây dựng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND xã Phú Sơn đã báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác thành lập và những thành quả bước đầu trong việc vận hành Quỹ, cụ thể: đã thành lập Ban quản lý Quỹ và bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ; thông báo rộng rãi về việc triển khai thu, nộp quỹ đến các chủ rừng trong và ngoài địa phương, thời gian thu bắt đầu từ ngày 01/7/2017; đã thu được 149.670.000 đồng/374,175 ha rừng (41.380.000 đồng/60 hộ dân người địa phương; 108.290.000 đồng/15 hộ dân ngoài địa phương); hiện Ban quản lý Quỹ đang tiến hành xây dựng Quy chế hoạt động và dự toán chi của Quỹ./.

DANH SÁCH CÁC XÃ ĐÃ THÀNH LẬP QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CẤP XÃ (tính đến hết tháng 8/2017)

- Các xã, phường thí điểm: xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc; xã Hương Lộc, huyện Nam Đông; xã Bình Điền, thị xã Hương Trà; xã Hồng Thủy, huyện A Lưới; xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy; xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền.

- Các xã, phường nhân rộng: Thủy Bằng, Thủy Phương, Thủy Phù, Thủy Châu và Phú Bài - thị xã Hương Thủy; Lộc Bình, Lộc Bổn, Lộc Hòa, Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc - huyện Phú Lộc.

Sau khi thành lập Quỹ, các Các xã, phường thí điểm đã tiến hành thành lập Ban quản lý Quỹ và  xây dựng Quy chế hoạt động, hiện các đơn vị đang tiến hành thu tiền do các chủ rừng đóng góp Quỹ.

 

 

 

Các bài khác