Quy chế phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 28/2020/QĐ-UB ngày 20/5/2020 về việc ban hành Quy chế phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2020.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm./.

https://drive.google.com/open?id=1Wa7OM_r9nN7Y7800fhXupWPLJFxewnVs

Các bài khác