Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Đến cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 31.626,8 ha rừng tự nhiên được giao cho 88 cộng đồng, 225 nhóm hộ, 157 hộ gia đình quản lý và giao Đồn Biên phòng 629, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân quản lý một số diện tích rừng nằm xa khu dân cư, sát biên giới Việt - Lào.

Với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý rừng cộng đồng, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định Pháp luật của Nhà nước về lâm nghiệp song song với việc phát huy những truyền thống, tập tục tốt đẹp của cộng đồng trong bảo vệ và phát triển rừng. Ngày 07/10/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 62 /2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy chế có 9 chương, 24 điều, quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng được nhà nước giao cho các nhóm hộ gia đình và cộng đồng dân cư quản lý và sử dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy chế nhằm gắn kết các quy định của Pháp luật Nhà nước về lâm nghiệp với Quy ước bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư thôn bản, xác định rõ trách nhiệm của cộng đồng, các  cấp chính quyền địa phương có thẩm quyền và các cơ quan liên quan trong việc hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp với cộng đồng làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng./.

Ngày 07/10/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; thông tin chi tiết xem file đính kèm./.

https://drive.google.com/open?id=1d5AuK4WsLirdJJPIzfMD4Y99-TsIgUTr

 

Các bài khác