Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô nóng năm 2018 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong tháng 6 và 7/2018 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thời tiết nắng nóng gay gắt trên diện rộng, kết hợp với gió mùa Tây Nam khô nóng mạnh, nên hầu hết những diện tích rừng của các địa phương có nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, dự báo cấp cháy rừng thường xuyên ở cấp IV và V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm).

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn số 4879/UBND-NN ngày 06/7/2018  về việc thực hiện Công điện về phòng cháy, chữa cháy rừng. Yêu cầu các địa phương, các chủ rừng, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện: Công điện số 1061/CĐ-TCLN-KL ngày 02/7/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện khẩn số 05/CĐ-BCĐ ngày 04/7/2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

 Để chủ động trong công tác phòng chống chữa cháy rừng, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắc BCĐCTMTPTLNBV) và Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo tại Chi cục Kiểm lâm (viết tắc là VPTTBCĐ) đã tổ chức các đợt kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (viết tắc QLBVR - PCCCR) tại các địa phương và chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

1. Ngày 02 và 03/7/2018, VPTTBCĐ do đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng VPTTBCĐ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm làm trưởng đoàn, đã  tiến hành kiểm tra công tác QLBVR - PCCCR tại  địa bàn xã Lộc Hòa, Công ty TNHHNN MTV LN Nam Hòa tại huyện Phú Lộc và xã Phong Sơn, Phong Mỹ thuộc huyện Phong Điền. Kết quả kiểm tra cho thấy:

- UBND các xã đã tổ chức thực hiện tốt phương án QLBVR - PCCCR trên địa bàn thông qua các hoạt động như: Công tác phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương trong công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra; phân công trực 24/24 giờ trong những ngày cao điểm nắng nóng; có quy định về đốt thực bì khi cấp dự báo cháy rừng cấp III trở lên. Tuy nhiên, về phương tiện và dụng cụ chữa cháy vẫn còn hạn chế, chưa đảm bảo để phục vụ chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

- Công ty TNHHNN MTV LN Nam Hòa tại Phú Lộc bố trí lực lượng còn mỏng so với diện tích rừng quản lý (10 người/3 trạm BVR/hơn 1.600 ha rừng bảo vệ nằm rải rác ở các khu vực khác nhau), phương tiện, dụng cụ chưa đảm bảo.

 Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và có ý kiến với lãnh đạo các xã, Công ty TNHHNN MTV LN Nam Hòa cần bổ sung, khắc phục kịp thời những tồn tại nêu trên, đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện tốt công tác BVR - PCCCR của đơn vị cũng như đảm bảo an toàn PCCCR chung của tỉnh.

2. Ngày 04/7/2018, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CTMTPTLNBV tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì Đoàn kiểm tra  công tác QLBVR - PCCCR tại khu vực đường 71, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Phong Điền có đồng chí Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ.

Đoàn tập trung kiểm tra công tác triển khai thực hiện nội dung phương án QLBVR - PCCCR tại hiện trường, cụ thể là công tác trực canh gác, tuần tra, tổ chức lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy và thông tin liên lạc theo phương châm “4 tại chỗ và 5 sẵn sàng” trong PCCCR; công tác phân công nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra của các thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ huy của các đơn vị chủ rừng; phương án huy động lực lượng Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ địa phương, các tổ, đội xung kích PCCCR địa phương khi xảy ra cháy lớn và công tác phối hợp giữa các lực lượng  trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ QLBVR - PCCCR.

Kết quả kiểm tra các đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trực tại các chòi canh lửa rừng, tuần tra tại khu vực rừng quản lý; lực lượng xung kích chữa cháy được bố trí tại chỗ khi có cháy rừng xảy ra, kết hợp với thực hiện hợp đồng mùa vụ; phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng được trang bị đầy đủ; chế độ thông tin, liên lạc báo cáo của các chốt bảo vệ rừng với Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ huy của đơn vị chủ rừng theo quy định bằng máy bộ đàm vô tuyến điện.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, Đồng chí Nguyễn văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CTMTPTLNBV tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo  các địa phương, đơn vị và các chủ rừng trên địa bàn:

+ Triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 09/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp QLBVR - PCCCR và các văn bản quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Tiếp tục triển khai kế hoạch BVR - PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ và 5 sẵn sàng”, đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp như sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền; thông báo cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng và đến tận cơ sở để nâng cao ý thức, biện pháp cảnh giác, đề phòng của người dân;

- Có kế hoạch phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc chỉ huy, chỉ đạo cơ sở; duy trì chế độ trực chòi canh, tuần tra, canh gác và trực chỉ huy tại Văn phòng Ban Chỉ đạo của các huyện, xã và Ban Chỉ huy của các đơn vị chủ rừng;   

- Tổ chức lực lượng quản lý bảo vệ nghiêm ngặt các khu vực rừng được giao trong thời điểm diễn ra nắng nóng gay gắt; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống cháy rừng xảy ra, đặc biệt là các tình huống phức tạp như cháy rừng có đạn nổ, cháy rừng xảy ra tại các địa hình phức tạp, cháy rừng vào ban đêm...;

- Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động đốt xử lý thực bì trồng rừng và làm nương rẫy của người dân, có hướng dẫn cụ thể và quy định đốt, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng trong suốt mùa khô.

Thông qua công tác kiểm tra, Ban chỉ đạo CTMTPTLNBV tỉnh và VPTTBCĐ (Chi cục Kiểm lâm) đã trực tiếp giám sát việc thực hiện các phương án QLBVR - PCCCR tại các địa phương và các chủ rừng, để kịp thời phát hiện và chỉ đạo bổ sung, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác QLBVR - PCCCR, phấn đấu không để xảy ra tình trạng cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong mùa khô nóng.

 

 

 

Các bài khác