Tăng cường triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng của Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy

Thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 23/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 21/5/2018 về tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 15/10/2018 về việc tăng cường trách nhiệm thực thi pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng. Căn cứ vào tình hình thực tế và tăng cường triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng hiệu quả, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã xây dựng và ban hành Phương án số 38/PA- KL về việc triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn, chiếm rừng; khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản; săn, bắt, bẫy động vật rừng trái phép trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

Mục tiêu của phương án là nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành, các chủ rừng và cộng đồng các địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Duy trì sự ổn định tình hình rừng, chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tận gốc, ngăn chặn các nguy cơ và không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép để quản lý, bảo vệ tốt tài nguyên rừng hiện có trên địa bàn.

Phương án đã xác định các nhiệm vụ chính như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án quản lý, bảo vệ rừng của các chủ rừng; xác định các khu vực trọng điểm về phá rừng và khai thác lâm sản để xây dựng kế hoạch truy quét có hiệu quả và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp.

Phương án đã xác định các địa bàn trọng điểm để kiểm tra, truy quét là các tiểu khu thuộc khu vực thượng nguồn sông Tả Trạch, Hữu Trạch và địa bàn các xã, phường có xưởng cưa xẻ, chế biến lâm sản, tuyến đường Quốc lộ 1A, đường tránh Huế….

Lực lượng tham gia truy quét chủ yếu có Kiểm lâm, Chủ rừng (Ban QLRPH Hương Thủy), Chính quyền địa phương, Công an…

Phương án triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng; lấn, chiếm rừng; khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản; săn, bắt, bẫy động vật rừng trái phép năm 2019 của Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã được gửi đến Ban chỉ đạo CTMTPTLNBV thị xã và Chi cục Kiểm lâm để báo cáo và chỉ đạo thực hiện./.

Các bài khác