TẬP HUẤN “SỬ DỤNG PHẦN MỀM FRMS DESKTOP 4.0 TRONG CÔNG TÁC THEO DÕI DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN RỪNG”.

Trong tháng 9/2022, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế phối hợp với tổ chức WWF-Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Sử dụng phần mềm FRMS Desktop 4.0 trong công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng”.

Các Khóa tập huấn nằm trong khuôn khổ Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học do tổ chức WWF-Việt Nam thực hiện, thuộc Dự án “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, có nội dung được thiết kế cho nhóm đối tượng cán bộ kỹ thuật thuộc các Hạt Kiểm lâm cấp huyện và các đơn vị chủ rừng nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Về nguyên tắc, công tác theo dõi, cập nhật bản đồ biến động rừng và đất lâm nghiệp hàng năm được thực hiện theo quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng, các Hạt Kiểm lâm cấp huyện là đơn vị trực tiếp thực hiện việc cập nhật biến động rừng và đất lâm nghiệp vào phần mềm cập nhật diễn biến rừng (viết tắt là phần mềm FRMS Desktop). Các đơn vị chủ rừng nhà nước là đơn vị báo cáo biến động rừng và đất lâm nghiệp trên diện tích đơn vị quản lý.

Trong các năm qua, lực lượng Kiểm lâm toàn quốc đã thực hiện cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp thông qua phần mềm FRMS Desktop. Tuy nhiên, việc cập nhật này hiện đang còn một số vướng mắc sau:

Cán bộ kỹ thuật của các Hạt Kiểm lâm đã được tham gia lớp tập huấn về hướng dẫn sử dụng phần mềm FRMS Desktop, tuy nhiên chỉ được tập huấn về các thao tác cập nhật mà chưa được tập huấn các kiến thức về văn bản pháp luật liên quan;  cách xây dựng các lớp bản đồ dữ liệu đầu vào (khai thác rừng, trồng rừng, phá rừng, cháy rừng...); quy trình xuất dữ liệu hay các ký hiệu mã hóa trong bản đồ hiện trạng rừng hàng năm từ phần mềm FRMS Desktop; cách truy vấn, lọc dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp từ phần mềm FRMS Desktop để tham mưu cho công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương..., Đặc biệt, các ký năng và kiến thức về  cách xử lý các lỗi thường gặp trong phần mềm FRMS Desktop.

Các đơn vị chủ rừng nhà nước có trách nhiệm phải báo cáo biến động về rừng cho các Hạt Kiểm lâm cấp huyện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có biến động.  Tuy nhiên, cán bộ kỹ thuật của các đơn vị chưa được hướng dẫn cách thức xây dựng bản đồ  theo từng nguyên nhân biến động (dữ liệu đầu vào của phần mềm FRMS Desktop) để gửi các Hạt Kiểm lâm; hệ tọa độ các lớp bản đồ mà đơn vị gửi cũng chưa khớp với hệ tọa độ quy định trong phần mềm FRMS Desktop; nhiều đơn vị chưa biết cách sử dụng bản đồ hiện trạng rừng được công bố hàng năm của đơn vị cũng như cách truy vấn dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp để tham mưu cho công tác quản lý bảo vệ rừng tại đơn vị.

Mặt khác, ngày 13/5/2022, Cục Kiểm lâm đã ban hành Công văn về việc triển khai thử nghiệm hệ thống FRMS 4.0 để cập nhật, báo cáo, đồng bộ dữ liệu diễn biến rừng, phần mềm mới hiện đã được nâng cấp và thay đổi nội dung, giao diện làm việc so với phiên bản cũ. Dự kiến trong tháng 10/2022, phần mềm FRMS Desktop 4.0 sẽ được đưa vào sử dụng để cập nhật toàn bộ diễn biến rừng trong năm 2022. Với khối lượng diễn biến rừng quá lớn từ đầu năm đến nay (do bị tạm dừng cập nhật để nâng cấp phần mềm), giao diện phần mềm mới, cán bộ kỹ thuật của các đơn vị chưa được hướng dẫn, tập huấn sử dụng. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chi cục kiểm lâm thấy rất cần thiết triển khai các lớp tập huấn liên quan về phần mềm FRMS Desktop 4.0, trong đó bao gồm:

- Lớp 1: tập huấn hướng dẫn các quy định trong việc cập nhật diễn biến rừng và cách xây dựng các bản đồ hiện trạng hàng năm bằng phần mềm FRMS Desktop. Lớp này bao gồm cán bộ kỹ thuật của các Hạt Kiểm lâm và đơn vị chủ rừng nhà nước. Các cán bộ tham gia sẽ được tập huấn các nội dung về các văn bản pháp luật liên quan, cách xây dựng bản đồ diễn biến rừng, quy trình xuất dữ liệu bản đồ hiện trạng rừng hàng năm từ phần mềm FRMS Desktop, cách truy vấn dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp, vấn đề về hệ tọa độ. Có 56 học viên từ các đơn vị tham gia lớp tập huấn được tổ chức từ 13-14/9/2022.

- Lớp 2: tập huấn hướng dẫn quy trình cập nhật diễn biến rừng bằng phần mềm FRMS Desktop. Lớp này bao gồm cán bộ kỹ thuật của các Hạt Kiểm lâm cấp huyện. Các cán bộ tham gia sẽ được hướng dẫn cài phần mềm FRMS Desktop phiên bản mới, quy trình, các thao tác về cập nhật đối với từng nguyên nhân diễn biến khác nhau, cách sửa một số lỗi thường gặp đối với phiên bản FRMS Desktop 4.0, giúp cho quá trình báo cáo và công bố hiện trạng rừng cấp huyện và cấp tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo đúng quy định. Có 33 học viên từ các đơn vị tham gia lớp tập huấn được tổ chức từ 15-16/9/2022.

Ngoài hai lớp tập huấn nêu trên, trong thời gian tháng 5 và tháng 8 năm 2022, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế đã phối hợp với tổ chức WWF-Việt Nam thông qua Dự án VFBC đã tổ chức 04 lớp tập huấn về sử dụng phầm mềm QGIS và Xử lý ảnh viễn thám với 138 lượt người tham gia. Các học viên là cán bộ kỹ thuật của các Hạt Kiểm lâm và đơn vị chủ rừng nhà nước. Các khóa đào tạo này cũng giúp nâng cao năng lực và kỹ năng cho các cán bộ kỹ thuật của các đơn vị trong quản lý và theo dõi nguồn tài nguyên rừng, giúp lực lượng kỹ thuật của ngành nông nghiệp tiếp cận và sử dụng các giải pháp quản lý rừng thông minh trong tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Việt Nam.

Hy vọng rằng, sau khóa tập huấn này, lực lượng cán bộ kỹ thuật của ngành lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ nắm chắc được về các kiến thức đã được đào tạo để thực hiện tốt công tác theo dõi, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng, thúc đẩy công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngày một tốt hơn./.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

Các bài khác