Tập huấn triển khai phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng năm 2017 tại Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế

Thực hiện Quyết định số 589/QĐ-BNN-TCLN ngày 29/2/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tạm thời phần mềm và quy định sử dụng phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp nhằm theo dõi diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng hàng năm của các tỉnh và cả nước theo kết quả kiểm kê rừng. Từ ngày 09 đến 20/10/2017, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức triển khai phần mềm này cho cho tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng tại Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế.

Tổ chức và tham gia có các chuyên gia và cán bộ của Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm Vùng 2 và Dự án FORMIS II; Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có 36 cán bộ kỹ thuật phụ trách công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, các Hạt Kiểm lâm và các chủ rừng.

Khóa tập huấn được chia làm 2 đợt: đợt 1 từ ngày 09-13/10/2017 nhằm bồi dưỡng kiến thức cho các học viên về những nội dung và kỹ năng cập nhật diễn biến tài nguyên rừng thông qua phần mềm FRMS Desktop; và đợt 2, từ ngày 16-20/10/2017, thực hiện triển khai cập nhật dữ liệu biến động rừng và đất lâm nghiệp của các đơn vị trong năm 2017 vào hệ thống.

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên cơ bản đã nắm rõ được các kỹ thuật, nội dung của hệ thống “Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp” và có thể sử dụng thành thạo phần mềm mà dự án cung cấp, đào tạo; đáp ứng tốt các yêu cầu về theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp mà Tổng cục Lâm nghiệp và dự án FORMIS II mong đợi.

Trong thời gian đến, để đảm bảo thành quả điều tra kiểm kê rừng được cập nhật biến động hàng năm bằng công nghệ mới theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế sẽ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng bằng công nghệ mới này; hỗ trợ công tác quản lý, điều hành, truy cập dữ liệu, báo cáo nhanh chóng …để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng đạt hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

HỆ THỐNG THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP

I. Mục tiêu:

1. Nhằm lưu trữ dữ liệu tài nguyên rừng và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trong một bộ cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trung tâm. Hệ thống sẽ giúp Tổng cục Lâm nghiệp có thể quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên rừng và giám sát mọi diễn biến một cách hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

2. Nhằm cập nhật dữ liệu tài nguyên rừng qua dữ liệu điều tra, kiểm kê rừng. Tất cả những thay đổi về rừng và đất lâm nghiệp (các hoạt động, sự cố và diễn biến đất lâm nghiệp và sở hữu rừng) sẽ được nhập vào hệ thống để đảm bảo rằng dữ liệu điều tra, kiểm kê rừng trong cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trung tâm luôn được cập nhật.

3. Cung cấp thông tin cập nhật về tài nguyên rừng cũng như với những diễn biến về rừng và đất lâm nghiệp. Các báo cáo sẽ được sử dụng phục vụ quá trình đưa ra các quyết định và các mục đích thống kê khác.

II. Các chức năng chính:

1. Ứng dụng Desktop gồm các chức năng nhập dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu đối với các dữ liệu thuộc tính và không gian, các chức năng lập báo cáo, bản đồ theo các cấp huyện, xã.

2. Ứng dụng web có thể được sử dụng để xem và tìm kiếm dữ liệu, cũng như lập báo cáo và bản đồ ở tất cả các cấp hành chính.

3. Cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trung tâm sẽ lưu trữ dữ liệu điều tra, kiểm kê rừng và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trên phạm vi toàn quốc. Dữ liệu từ cơ sở sẽ được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu trung tâm, đảm bảo mọi đối tượng có thể truy cập được dữ liệu qua các ứng dụng mà hệ thống đã phát triển.

 

Các bài khác