THẢ ĐỘNG VẬT RỪNG VỀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

Ngày 14/12/2021, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã phối hợp với UBND phường Thủy Dương tiến hành tiếp nhận 05 (năm) cá thể Trăn đất, tên khoa học: Python molurus; có tổng trọng lượng: 152 kg (Một trăm năm mươi hai kilôgam); thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, có tình trạng sức khỏe bình thường, do ông L.B.N, trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy tự nguyện giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã lập các thủ tục theo quy định của pháp luật và tham mưu UBND thị xã Hương Thủy ban hành Quyết định xác lập quyền sở hữu quyền toàn dân về tài sản là động vật rừng do người dân tự nguyện giao nộp Nhà nước và Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là động vật rừng do người dân tự nguyện giao nộp Nhà nước.

Ngày 23/12/2021, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã phối hợp với Vườn quốc Gia Bạch Mã tiến hành thả 05 cá thể Trăn đất nói vào rừng tự nhiên do Vườn quốc Gia Bạch Mã quản lý./.

Một số hình ảnh

 

Các bài khác