Đề xuất các nhóm giải pháp ngoài lâm nghiệp nhằm giảm phát thải khí nhà kính
Đề xuất các nhóm giải pháp ngoài lâm nghiệp nhằm giảm phát thải khí nhà kính

TTH - Nhiều nguyên nhân gián tiếp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm gia tăng lượng phát thải khí nhà kính. Qua tham vấn, nghiên cứu thảo luận, các nhóm giải pháp đã được dự án sẵn sàng thực thi REDD+ Thừa Thiên Huế đề xuất thực hiện.

Chi tiết

Đẩy mạnh thực thi sáng kiến REDD+
Đẩy mạnh thực thi sáng kiến REDD+

TTH - Từ năm 2016, Thừa Thiên Huế chính thức tham gia các hoạt động thực hiện sáng kiến giảm phát thải từ hạn chế gây mất rừng và suy thoái rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng (REDD+). Khác với chi trả dịch vụ môi trường rừng đã được triển khai thực hiện trong thời gian qua, REDD+ được chi trả dựa trên ...

Chi tiết