Hội thảo tham vấn về các giải pháp ngoài lâm nghiệp liên quan đến sẵn sàng thực hiện REDD+ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sáng ngày 17/11/2017, tại Hội trường Khách sạn Duy Tân, thành phố Huế, Ban quản lý Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực thi REDD+ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo tham vấn các bên liên quan về các giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp liên quan đến sẳn sàng thực thi REDD+ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Dự án, chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có 42 đại biểu đến từ các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các phòng chức năng cấp huyện, các chủ rừng lớn trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo đã giới thiệu mục tiêu, ý nghĩa về REDD+ và các thông tin tổng quát về Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực thi REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2, Kế hoạch triển khai REDD+ năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung trọng tâm, quan trọng nhất tại hội thảo là thông qua dự thảo báo cáo kết quả tham vấn các bên liên quan tại địa phương về các giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp liên quan đến sẳn sàng thực thi REDD+, trong đó tập trung nhấn mạnh những vấn đề tồn tại, bất cập về khung chính sách, thể chế của nhà nước trong hoạt động cải tạo rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang trồng cao su và cây nông nghiệp khác, vấn đề sản xuất nông nghiệp kém bền vững, vấn đề chồng chéo, bất cập trong quá trình thực thi quy hoạch ba loại rừng, giao đất giao rừng và đặc biệt là chuyển giao đất có nguồn gốc nông lâm trường cho địa phương quản lý, cải thiện sinh kế người dân sống gần rừng…

Hội thảo là cơ hội để đại biểu từ các Sở, ban ngành cấp tỉnh và các địa phương chia sẽ thông tin cần thiết, tham vấn các vấn đề liên quan đang còn tồn tại tại địa phương trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác bảo vệ phát triển rừng, phân tích nguyên nhân và đề xuất các hoạt động can thiệp nhằm giảm phát thải, nâng cao trữ lượng cacbon rừng.

Những ý kiến đóng góp từ các đại biểu tại hội thảo sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng Văn kiện Chương trình Giảm phát thải và Kế hoạch thực thi REDD+ tại địa phương./.

Các bài khác