Hội thảo truyền thông về REDD+ cho các đối tượng, cộng đồng trong vùng giảm phát thải Tỉnh Thừa Thiên Huế tại huyện A Lưới

Trên cơ sở thực hiện thành công của pha I (giai đoạn từ 2013 đến 11/2016), Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam” gọi tắt là FCPF tiếp tục nhận được khoản tài trợ bổ sung 5 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Đối tác Các-bon trong Lâm nghiệp thông qua Ngân hàng Thế giới - gọi là Dự án FCPF-2, thực hiện từ 12/2016 đến 12/2019.

Mục tiêu của dự án: Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện sáng kiến giảm phát thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng ở Việt Nam (sau đây viết tắt là Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam). Dự án được thực hiện tại 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ là Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Quyết định số 1876/QĐ-DALN-FCPF ngày 18/10/2017 của Ban Quản lý các Dự án lâm nghiệp, ngày 27/10/2017, Dự án đã tổ chức Hội thảo truyền thông với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức REDD+ cho cán bộ, người dân các xã trong vùng giảm phát thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hội trường Hạt Kiểm lâm A Lưới. Hội thảo đã diễn ra với sự tham gia của 40 đại biểu đại diện cho 21 xã, thị trấn của huyện A Lưới.

Nội dung chính của hội thảo tập trung vào 3 chủ đề:

  1. Rừng và biến đổi khí hậu (BĐKH)
  2. Chương trình REDD+ Việt Nam
  3. Giới thiệu về Dự án FCPF-2

Sau khi thảo luận về các chủ đề trên, đại biểu tham gia hội thảo tập trung phần lớn thời gian cho thảo luận nhóm. Trong nội dung thảo luận nhóm, các thành viên tập trung thảo luận vào 3 chủ đề:

  1. Nguyên nhân gây nên BĐKH, tại địa phương BĐKH đã ảnh hưởng lên đời sống của người dân như thế nào?
  2. Những nguyên gây gây nên mất rừng, suy thoái rừng tại địa phương và làm thế nào để hạn chế mất rừng và suy thoái rừng tại địa phương.
  3. Những việc làm của người dân địa phương góp phần thực hiện chương trình giảm phát thải.

Kết thúc thảo luận, các đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm, các nhóm đều hiểu rất rõ các nguyên nhân gây nên BĐKH, hậu quả của nó đối với môi trường, đời sống của người dân và cộng đồng, những nguyên nhân gây mất rừng, suy thoái rừng được phân tích kỹ và đồng thời có ý thức hơn trong việc tham gia quản lý, bảo vệ rừng nhằm góp phần giảm phát thải tại địa phương với mục tiêu giảm thiểu BĐKH và thực hiện REDD+. Qua hội thảo các thành viên nhất trí sẽ tuyên truyền lại nội dung đã tiếp thu tại hội thảo cho những người khác trong cộng đồng để mọi người đều biết.

Trong thời gian tới, Dự án sẽ tiếp tục tổ chức thêm 5 hội thảo truyền thông tại các huyện, thị xã khác để tiếp tục nâng cao năng lực cho người dân, cộng đồng về bảo vệ môi trường, tài nguyên rừng, chống BĐKH và hỗ trợ thực thi REDD+./.

Các bài khác