Hội thảo truyền thông về REDD+ cho các đối tượng, cộng đồng trong vùng giảm phát thải Tỉnh Thừa Thiên Huế tại huyện Nam Đông

Trên cơ sở thực hiện thành công hội thảo truyền thông REDD+ tại huyện A Lưới, tiếp tục thực hiện Quyết định số 1876/QĐ-DALN-FCPF ngày 18/10/2017 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp, ngày 03/11/2017, Ban Quản lý Dự án FCPF tỉnh đã tổ chức Hội thảo truyền thông tại huyện Nam Đông với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức REDD+ cho cán bộ, người dân các xã trên địa bàn huyện. Hội thảo đã diễn ra tại Hội trường Hạt Kiểm lâm Nam Đông với sự tham gia của 40 đại biểu đại diện cho 11 xã, thị trấn của huyện Nam Đông.

Nội dung chính của hội thảo tập trung vào 3 chủ đề: định nghĩa, nguyên nhân, hậu quả của biến đổi khí hậu (BĐKH), mối liên hệ giữa rừng và BĐKH; REDD+ là gì, mục tiêu, hoạt động của chương trình REDD+ Việt Nam, sự giống và khác nhau giữa chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) và REDD+; giới thiệu các thông tin về Dự án hỗ trợ sẵn sàng thực hiện REDD+ giai đoạn 2 (FCPF-2) tại Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau khi được nghe trình bày về các chủ đề trên, đại biểu tham gia hội thảo tập trung phần lớn thời gian cho thảo luận nhóm với 3 chủ đề chính:

  1. Nguyên nhân gây nên BĐKH, tại địa phương BĐKH đã ảnh hưởng lên đời sống của người dân như thế nào?
  2. Những nguyên gây gây nên mất rừng, suy thoái rừng tại địa phương và làm thế nào để hạn chế mất rừng và suy thoái rừng tại địa phương.
  3. Những việc làm của người dân địa phương góp phần thực hiện chương trình giảm phát thải.

Kết thúc thảo luận, các đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận và trao đổi sôi nổi, các nhóm đều hiểu rất rõ các nguyên nhân gây nên BĐKH, hậu quả của nó đối với môi trường, đời sống của người dân và cộng đồng, những nguyên nhân gây mất rừng, suy thoái rừng được phân tích kỹ và đồng thời có ý thức hơn trong việc tham gia quản lý, bảo vệ rừng nhằm góp phần giảm phát thải tại địa phương với mục tiêu giảm thiểu BĐKH và thực hiện REDD+. Qua hội thảo các thành viên nhất trí sẽ tuyên truyền lại nội dung đã tiếp thu tại hội thảo cho những người khác trong cộng đồng để mọi đối tượng đều biết và có ý thức trong việc thực hiện REDD+ tại địa phương.

Trong thời gian tới, Dự án sẽ tiếp tục tổ chức thêm các hội thảo truyền thông tại các huyện, thị xã còn lại để tiếp tục nâng cao năng lực cho người dân, cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên rừng, chống BĐKH và hỗ trợ thực thi REDD+./.

Các bài khác