Hội thảo truyền thông về REDD+ tại xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy

Sáng ngày 22/11/2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa, Ban Quản lý Dự án FCPF tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy tổ chức hội thảo truyền thông về giảm phát thải khí nhà kính thông qua nổ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn nâng cao trữ lượng các bon rừng (REDD+) cho các đối tượng, cộng đồng trong vùng giảm phát thải tỉnh Thừa Thiên Huế....Chủ trì và báo cáo tại Hội thảo có ông Bùi Lê Inh, cán bộ dự án Trung ương, cùng với sự hỗ trợ của các thành viên Ban Quản lý Dự án FCPF tỉnh và Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy.

Mặc dù thời tiết tại Tỉnh Thừa Thiên Huế đang có mưa lớn trên diện rộng, khả năng gây lũ lụt cao nhưng với tinh thần trách nhiệm, mong muốn học hỏi, tiếp thu kiến thức mới, các đại biểu đã tham gia đầy đủ với 30 người là cán bộ, người dân chủ chốt đại diện cho 02 xã Phú Sơn và Dương Hòa.

Báo cáo viên trình bày tại hội thảo

Sau khi các báo cáo viên trình bày tại hội thảo về chủ đề BĐKH, mối liên hệ giữa rừng và BĐKH; REDD+ là gì, mục tiêu, hoạt động của chương trình REDD+ Việt Nam, sự giống và khác nhau giữa chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) và REDD+; giới thiệu các thông tin về Dự án hỗ trợ sẵn sàng thực hiện REDD+ giai đoạn 2 (FCPF-2) tại Tỉnh Thừa Thiên Huế, các đại biểu cùng nhau trao đổi và chia nhóm thảo luận theo 03 chủ đề chính:

- Nguyên nhân gây nên BĐKH, tại địa phương BĐKH đã ảnh hưởng lên đời sống của người dân như thế nào?

- Những nguyên gây gây nên mất rừng, suy thoái rừng tại địa phương và làm thế nào để hạn chế mất rừng và suy thoái rừng tại địa phương?

- Những việc làm của người dân địa phương góp phần thực hiện chương trình giảm phát thải.

Sau phần thảo luận, đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận và thành viên các nhóm khác tham gia đóng góp ý kiến, làm rõ thêm vấn đề cần thảo luận; đặc biệt  các đại biểu đã chú trọng thảo luận về các giải pháp để thực thi hiệu quả REDD+, các biện pháp ứng phó với BĐKH...

Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm

Hội thảo đã đạt được những kết quả mong đợi, các đại biểu cơ bản hiểu được và nhận thức rõ các nguyên nhân, hậu quả, giải pháp phòng tránh BĐKH và các hoạt động cần thiết trong quá trình thực thi REDD+, sự cần thiết phải thực hiện REDD+ tại địa phương. Đây cũng là những kiến thức cơ bản, cần thiết giúp cho các đại biểu trở về lại địa phương nơi công tác và sinh sống để tuyên truyền lại cho các đối tượng liên quan khác trong cộng đồng biết và có ý thức hơn trong hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, từng bước góp phần thực thi hiệu quả Kế hoạch hành động REDD+, Chương trình giảm phát thải./.

Các bài khác