HỘI NGHỊ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN VÙNG GIÁP RANH GIỮA CHI CỤC KIỂM LÂM THỪA THIÊN HUẾ VÀ CHI CỤC  KIỂM LÂM TỈNH QUẢNG TRỊ 

Ngày 08 tháng 7 năm 2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị tiến hành tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh. Hội nghị do ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đồng chủ trì.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Vùng II và các phòng nghiệp vụ; lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm của 2 tỉnh và đại diện các phòng CMNV, Đội KLCĐ và PCCR và các đơn vị lâm nghiệp Vùng giáp ranh 2 tỉnh, đại diện WWF - Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế và VFBC tỉnh Quảng Trị...

Quy chế phối hợp nhằm mục đích tăng cường lực lượng đủ mạnh để phối hợp chặt chẽ, đảm bảo sự thống nhất, trách nhiệm; Ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế triệt để tiến tới chấm dứt về cơ bản mọi hành vi vi phạm pháp luật và thực hiện hiệu quả các hoạt động bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh.

Tại Hội nghị, đại diện Chi cục Kiểm lâm 2 tỉnh đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phối hợp trong thời gian qua và báo cáo Quy chế phối hợp trong thời gian tới; Các đại biểu tiến hành thảo luận, làm cơ sở bổ sung điều chỉnh Quy chế phù hợp và thực tiễn hơn.

Do lịch sử để lại, hiện nay khu vực này vẫn tồn tại một số nơi ranh giới chưa được xác định rõ ràng ngoài thực địa, sự nhập nhằng trong quản lý đất đai tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh, việc xâm canh, lấn chiếm vẫn xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ rừng ở khu vực giáp ranh mỏng, các đối tượng vi phạm thường trốn chạy qua lại địa bàn thuộc 02 tỉnh gây khó khăn trong vấn đề phát hiện, bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp tại khu vực này. Do vậy việc xây dựng ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong công tác QLBVR và quản lý lâm sản vùng rừng giáp ranh giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị là việc làm hết sức cần thiết.

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai bên đã cùng thống nhất với các nội dung trong Quy chế phối hợp. Đồng thời đồng thuận trong việc phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, vai trò trách nhiệm của mỗi bên trong công tác QLBVR trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật với mục tiêu chung.

Hoạt động có sự hỗ trợ của Dự án CarBi II do KfW và dự án VFBC do USAID tài trợ.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Các bài khác