HỘI NGHỊ "TĂNG CƯỜNG THỰC THI CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ BẢO VỆ CHIM HOANG DÃ, CHIM DI CƯ"

Ngày 15/12/2022, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tổ chức Hội nghị "Tăng cường thực thi các giải pháp để bảo vệ chim hoang dã, chim di cư". Tham dự Hội nghị có gần 70 đại biểu từ các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nắm bắt rõ thêm về nhiệm vụ, giải pháp, vai trò của các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Tại Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu về các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; giải pháp, cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan trong việc tổ chức tuyên truyền vận động, ký cam kết, kiểm soát và ngăn chặn các hành vi về săn, bắt, bẫy, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các động vật hoang dã, chim trời, chim di cư, chim cảnh trên địa bàn tỉnh... Bên cạnh đó, các đại biểu đã nêu lên những bất cập và khó khăn trong công tác phối hợp bảo vệ động vật hoang dã... 

Căn cứ vào những giải pháp được các đại biểu thảo luận tại Hội nghị, Chi cục Kiểm lâm sẽ phối hợp với các sở, ban ngành liên quan sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành những văn bản chỉ đạo thực thi các giải pháp bảo vệ các loài động vật và chim hoang dã trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã góp phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh “xanh” cho Thừa Thiên Huế.
--------------------

HÃY CÙNG CHÚNG TÔI GÓP SỨC ĐỂ THỪA THIÊN HUẾ THÊM "XANH" - BẠN NHÉ!!!

Một số hình ảnh tại Hội nghị