Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng trên tuyến Hữu Trạch

Ngày 31/3/2016, đồng chí Võ Văn Dự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng trên tuyến Hữu Trạch và vùng thượng nguồn Sông Hương. Tham gia đoàn kiểm tra còn có các đồng chí lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Đội KLCĐ - PCCCR số 1, Hạt Kiểm lâm Hương Trà, A Lưới và Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy.

Đoàn đã kiểm tra công tác tại Trạm Kiểm lâm Chà lịnh - Mù Nú thuộc Hạt Kiểm lâm A Lưới, Tổ Kiểm lâm Tu Re thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn Sao La và khảo sát, kiểm tra tình hình dọc đường quốc phòng 74, đoạn từ khe Mù Nú đến khe Chà lệnh; kiểm tra Tổ bảo vệ rừng khe Hụp thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Trạm bảo vệ rừng khe Sinh thuộc Công ty TNHH NN1TV lâm nghiệp Nam Hòa.

 

Kết thúc đợt kiểm tra, lãnh đạo Sở, lãnh đạo Chi cục đã biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của mỗi Trạm; đồng thời chỉ ra những tồn tại, yếu kém và động viên cán bộ công chức, viên chức khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, đồng chí Võ Văn Dự đã tổ chức hội ý, đánh giá tổng thể công tác QLBVR trên tuyến Hữu Trạch; đề ra một số giải pháp quản lý như lập sổ theo dõi tuần tra bảo vệ rừng, tuần tra có ghi tọa độ định vị GPS, biên bản kiểm tra phải khẳng định tình hình QLBVR trong khu vực; đồng thời cần điều chỉnh một số Trạm để chốt chặn thuận lợi và phối hợp giữa các đơn vị tạo sức mạnh tổng hợp để quản lý, ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản./.

Các bài khác