Tập huấn nguyên tắc và xử lý một số tình huống trong thực thực thi pháp luật lâm nghiệp

Từ ngày 02-04/12/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Dự án Carbi tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn nguyên tắc và xử lý một số tình huống trong thực thi pháp luật lâm nghiệp cho các đối tượng là cán bộ pháp chế, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm các huyện Nam Đông, A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang tỉnh Quảng Nam, cán bộ Phòng Thanh tra pháp chế và lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn Sao La 02 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Giảng viên hướng dẫn tập huấn là đồng chí Võ Văn Dự, nguyên là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Lộc - hiện là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung tập huấn rất thiết thực cho cán bộ thực thi pháp luật lâm nghiệp, bao gồm giới thiệu các nguyên tắc cơ bản để xử lý tình huống, các bước tiến hành xử lý tình huống và hướng dẫn xử lý một số tình huống thường gặp trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ngoài ra, giảng viên còn hướng dẫn thêm về xử lý vi phạm hành chính, thực hiện như thế nào để vừa đảm bảo hiệu lực pháp luật và hiệu quả pháp chế.

Tài liệu tập huấn và các thí dụ minh họa sinh động, được tất cả các học viên hài lòng về nội dung, thời lượng và phương pháp truyền đạt. Nội dung tập huấn này, sẽ được các Chi cục Kiểm lâm, các Hạt Kiểm lâm tập huấn để nhân rộng cho cán bộ trong đơn vị để nâng cao nghiệp vụ, nhằm thực thi pháp luật lâm nghiệp ngày càng có hiệu quả trong tương lai./.

Các bài khác