Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý các vụ vị phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng tại Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế

 

Hàng năm lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện và bắt giữ hàng trăm vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Đối tượng vi phạm thì hầu hết là cá nhân và như vậy hàng năm có đến hàng trăm người vi phạm, và với nhiều phương thức thực hiện hành vi vi phạm khác nhau như sử dụng nhiều loại phương tiện để vận chuyển trái phép gỗ, lâm sản và động vật rừng đã bị bắt giữ và xử lý.

Nhiều đối tượng và phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm có tính chất tái phạm nhiều lần. Khi xử phạt đối với các đối tượng này cần phải áp dụng các hình thức phù hợp với tính chất và mức độ vi phạm và các quy định của pháp luật.

Để đảm bảo các yêu cầu theo quy định của pháp luật trong quá trình xử lý các vụ việc vi phạm, thì vấn đề cấp thiết là cần có một cơ sở dữ liệu để quản lý và chia sẻ một cách hiệu quả các thông tin về đối tượng vi phạm, phương tiện vi phạm... nhằm hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm trên toàn tỉnh tra cứu tìm kiếm các đối tượng vi phạm nhiều lần cũng như đánh giá mức độ vi phạm trên từng khu vực, từng huyện, thị xã, thành phố để có biện pháp xử lý thích ứng.

Thực tế đòi hỏi phải quản lý các vụ vi phạm Lâm luật và truy xuất đối tượng vi phạm trên phạm vi toàn tỉnh cũng như toàn quốc. Nhiều câu hỏi đặt ra như “Làm thế nào để quản lý số lượng người vi phạm cũng như hình phạt áp dụng đối với hành vi vi phạm tái phạm?”; “Làm thế nào để chia sẻ thông tin nhanh giữa các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR, Khu bảo tồn cũng như các bên liên quan khác để tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật có hiệu quả cao nhất?”; “Làm thế nào để truy vấn thông tin càng nhanh càng tốt từ một số lượng lớn các hồ sơ?”…

Để đảm bảo các yêu cầu theo quy định của pháp luật trong quá trình xử lý các vụ việc vi phạm,  Chi cục kiểm lâm đã phát triển cơ sở dữ liệu quản lý này để đối chiếu tất cả thông tin thu thập, theo dõi và quản lý các dữ liệu cũng như kết nối, chia sẻ các báo cáo.

Với sự hỗ trợ trong khuôn khổ dự án CARBI (WWF), phần mềm này đã được thiết kế, hoàn thiện và bước đầu đưa vào sử dụng trực tuyến kể từ tháng 01/2015 tại tên miền http://qlvp.kiemlamthuathienhue.org.vn/ .

Ứng dụng phần mềm này là một cơ hội để chuẩn hóa sở sở dữ liệu các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng và phục vụ chế độ báo cáo. Hệ thống chương trình giúp người quản lý phân tích, dự báo tình hình thông qua số liệu, góp phần thiết thực cho công tác tham mưu, chỉ đạo đấu tranh và phòng ngừa các hành vi vi phạm; giúp cho công tác quản lý hồ sơ nghiệp vụ thuận tiện với độ an toàn cao và chuyên nghiệp hơn. Sự phát triển của cơ sở dữ liệu này sẽ góp phần tăng cường hiệu quả của các hoạt động thực thi pháp luật, mang lại những lợi ích trực tiếp cho công tác QLBVR./.

Bài và ảnh: Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế