Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 4142 /UBND-CT về việc phổ biến và tổ chức triển khai xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

(Đính kèm file văn bản)

Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện xử phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong đơn vị.

 Cán bộ, công chức và người lao động trong lực lượng Kiểm lâm phải nghiêm túc thực hiện và nêu gương, nếu để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại cơ quan, đơn vị thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong công tác quản lý.

 

: