Hưởng ứng Ngày Chủ Nhật Xanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Phóng sự - Tổng kết Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND