Ban quản lý Dự án CarBi 2 tổ chức họp triển khai các hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 14/02/2020, Ban quản lý Dự án “Dự trữ các-bon và bảo tồn đa dạng sinh học rừng” - CarBi giai đoạn 2 (CarBi 2) phối hợp Văn phòng WWF tại Huế tổ chức cuộc họp lần thứ 2. Đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Giám đốc Dự án chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban quản lý Dự án, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm, Ông Fanie Bekker - Giám đốc Chương trình CarBi, Ông Nguyễn Anh Quốc - Quản lý dự án CarBi 2 tại Việt Nam và phụ trách hợp phần của dự án và các cán bộ kỹ thuật dự án.

Cuộc họp đã nghe báo cáo các kết quả đạt được từ 4 hợp phần của dự án (Hợp phần tăng cường quản lý Khu bảo tồn Sao La và Vườn quốc gia Bạch Mã, hợp phần quản lý buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, hợp phần kết nối cộng đồng và hợp phần Chi trả dịch vụ môi trường rừng, bồi hoàn đa dạng sinh học và giám sát đa dạng sinh học) của quý IV năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của 6 tháng đầu năm 2020. Cuộc họp cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên Ban quản lý dự án và đại diện lãnh đạo, các phòng chuyên môn nghiệp vụ Chi cục Kiểm lâm. Các ý kiến đánh giá cao về các thành quả đạt được của các hoạt động dự án trong quý IV năm 2019, đồng thuận và thống nhất cao cho các hoạt động ưu tiên cần triển khai trong 6 tháng đầu năm 2020.

Đại diện Ban quản lý Dự án, Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn và đại diện của chương trình CarBi, Ông Fanie Bekker đã kết thúc cuộc họp bằng những chỉ đạo với tinh thần nỗ lực cao, sự đoàn kết và chủ động phối hợp tích cực giữa các thành viên Ban quản lý Dự án và các cán bộ thực hiện dự án cùng các cơ quan hưởng lợi và chính quyền địa phương nhằm góp phần quan trọng trong việc quản lý bảo vệ tài nguyên rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, cải thiện sinh kế địa phương, cũng như tăng cường năng lực kỹ thuật cho lực lượng Kiểm lâm trong lĩnh vực bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học.

Dự án “Dự trữ các-bon và bảo tồn đa dạng sinh học rừng” - CarBi giai đoạn 2 (CarBi 2) do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức (BMUB) tài trợ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 với thời gian thực hiện 06 năm từ 2019 đến 2024. Mục tiêu của Dự án là góp phần vào việc bảo vệ, phục hồi và thúc đấy sử dụng bền vững các hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học khu vực Trung Trường Sơn./.

 
Các bài khác