CHI CỤC KIỂM LÂM BÀN GIAO RỪNG TRỒNG NGẬP MẶN THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN RỪNG VEN BIỂN VÀ ĐẦM PHÁ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (Dự án SPRCC) CHO UBND XÃ QUẢNG LỢI, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG

Thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 29/8/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Dự án đầu tư phát triển rừng ven biển đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế; năm 2016, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức trồng 35,05 ha (giai đoạn 1: 14,2 ha; giai đoạn 2: 20,85 ha) tại thôn Thủy Lập, Tháp Nhuận và Hà Công thuộc xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền. 

Hiện nay, sau 6 năm đầu tư trồng và chăm sóc rừng ngập mặn (gồm 1 năm trồng và 5 năm chăm sóc) tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền thuộc Dự án đã kết thúc. 

Để tiếp tục công tác quản lý bảo vệ, sử dụng và hưởng lợi diện tích rừng ngập mặn trên địa bàn xã sau thời gian đầu tư của dự án, trong các ngày đầu tháng 11 vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tổ chức nghiệm thu, bàn giao 35,05 ha rừng trồng ngập mặn cho UBND xã Quảng Lợi tiếp tục quản lý bảo vệ và sử dụng. 

Tham gia công tác bàn giao có lãnh đạo và phòng CMNV Chi cục Kiểm lâm, đại diện lãnh đạo UBND xã Quảng Lợi và sự chứng kiến của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quảng Điền, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền và Công ty TNHH MTV Thiên Chấn Hưng - đơn vị thi công công trình trên địa bàn xã Quảng Lợi.

Theo đó, UBND xã Quảng Lợi sẽ tiếp nhận, lưu trữ toàn bộ hồ sơ và chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ 35,05 ha rừng trồng ngập mặn, thuộc tiểu khu 88, xã Quảng Lợi; làm cơ sở xây dựng phương án giao rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bảo vệ, sử dụng và hưởng lợi theo đúng quy định./.

Một số hình ảnh rừng trồng ngập mặn tại xã Quảng Lợi

Các bài khác