CHI CỤC KIỂM LÂM PHỐI HỢP VỚI BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học nhằm mục tiêu phát huy chức năng nhiệm vụ của 2 đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học.  

Tham dự buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, có ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và ông Phạm Hồng Thái - Phó Tổng Giám đốc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Miền Trung.

Cùng tham gia và chứng kiến buổi lễ ký kết còn có đại diện lãnh đạo các phòng CMNV Chi cục Kiểm lâm và bà Hoàng Thị Nga - Phó Trưởng phòng Quản lý tổng hợp Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn tài nguyên Thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật.

Nội dung hợp tác chính của 2 bên là: (1) Phối hợp tìm kiếm, hợp tác trong các chương trình, dự án, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế; (2) Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; (3) Hai bên hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia của hai đơn vị được khảo sát, thực địa, thu thập mẫu và sử dụng các cơ sở vật chất cho mục đích nghiên cứu khoa học và giáo dục cộng đồng; (4) Giới thiệu, quảng bá thương hiệu hai bên trong hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế trong nước và quốc tế; (5) Các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm. 

Bản thỏa thuận hợp tác là cơ sở để hai bên cùng xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực, lợi thế của hai bên để đạt được các mục tiêu đề ra. Tại buổi lễ, lãnh đạo 2 đơn vị bày tỏ niềm vui mừng và tin tưởng sự kiện ký kết ghi nhớ hợp tác sẽ mở ra cơ hội cho sự phát triển của 2 bên và đề nghị sau khi bản thỏa thuận hợp tác được ký kết, các bên sẽ cử ra các nhóm làm việc để phối hợp xây dựng kế hoạch và điều phối các nội dung hợp tác cho phù hợp với các điều kiện thực tế theo từng chương trình, nhiệm vụ cụ thể để các hoạt động hợp tác được sớm triển khai./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết

 

Các bài khác