ĐOÀN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KFW ĐÃ ĐẾN THĂM HIỆN TRƯỜNG VÀ LÀM VIỆC TẠI KHU BẢO TỒN SAO LA

Trong khuôn khổ hoạt động Dự án CarBi2, sáng ngày 14/7/2022 Đoàn nhà tài trợ của Dự án là Ngân hàng phát triển KfW đã đến thăm hiện trường và làm việc tại Khu Bảo tồn Sao La, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn công tác có ông Stephan Karl Opitz - Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển KfW  và ông Uwe Josef Ludwig Kulg - Quản lý cao cấp Danh mục đầu tư và Tổ chức WWF-Việt Nam…

Trong chuyến làm việc tại BQL - Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn Sao La, Đoàn công tác và lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đã đến thăm Đội Bảo vệ rừng để trao đổi và lắng nghe các hoạt động về bảo tồn đa dạng sinh học, thăm hiện trường rừng tại Khu Bảo tồn Sao La.

Trong chuyến thăm, Đoàn đã tiến hành trồng cây lưu niệm tại Văn phòng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn Sao La.

Một số hình ảnh

 

Các bài khác