HỘI NGHỊ CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

Ngày 27/4/2021, tại thành phố Huế, đã diễn ra Hội nghị chuẩn bị triển khai dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.
 
Hội nghị do Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế đồng chủ trì, với sự tham gia của đại diện Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), Chi cục Kiểm lâm, Chi cục PTNT, UBND các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền, cùng các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và các đơn vị có liên quan khác.
 
Hội nghị tham vấn lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm giới thiệu với các đối tác liên quan ở cấp tỉnh về nội dung dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học và thảo luận để xây dựng kế hoạch dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Hội nghị cũng đã lắng nghe nhiều bài giới thiệu về các hợp phần triển khai của dự án do đại diện các đơn vị tư vấn trình bày. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào mục tiêu, định hướng chính của văn kiện, các đại biểu cơ bản nhất trí với các mục tiêu, định hướng chính của văn kiện dự án là hoàn toàn phù hợp với thực trạng của các địa phương, chiến lược phát triển của ngành Lâm nghiệp 2020-2025.
 
Tham gia ý kiến tại Hội nghị, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã nhấn mạnh: Việc triển khai dự án trên địa bàn tỉnh sẽ hỗ trợ địa phương thực hiện tốt hơn công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Quá trình triển khai, nên nghiên cứu lồng ghép việc thực hiện các hợp phần dự án vào quá trình thực hiện các Chương trình, đề án của Chính phủ và tỉnh để đạt được hiệu quả cao hơn như: Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng… Ngoài ra, vì dự án được thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, trong khi đó nguồn lực đầu tư còn hạn chế, chính vì vậy, quá trình thực hiện dự án cần cân nhắc và làm rõ các hoạt động ưu tiên cho địa phương cụ thể tránh việc đầu tư không tập trung dàn trải, không có kết quả rõ ràng, từ đó gây lãng phí nguồn vốn. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng xây dựng và ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án để trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo tiến độ dự án.
 
Kết luận hội nghị, ông Vũ Văn Hưng - Phó Trưởng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp khẳng định tầm quan trọng của hội nghị lần này, yêu cầu các đơn vị nhà thầu tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự, hướng tới phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm phát huy tối đa các nguồn lực, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực của dự án. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban quản lý dự án tỉnh để triển khai các hoạt động theo Văn kiện dự án đã được phê duyệt trong thời gian đến./.
 
Tin, ảnh: BQL Dự án Carbi2
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị
 
 
Các bài khác