HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÂM NGHIỆP NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị do Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Đình Đức, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Thành phần tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng Kế hoạch-Tài chính, Thanh tra, Văn phòng Sở, Công đoàn ngành; các Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp; các Ban Quản lý Rừng phòng hộ, Khu Bảo tồn; Vườn Quốc gia Bạch Mã; Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp; lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Các chỉ tiêu ngành Lâm nghiệp năm 2022 cơ bản được đảm bảo, tỷ lệ che phủ rừng duy trì 57,15% đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; diện tích trồng rừng tập trung 5.863,7 ha rừng/6.000 ha kế hoạch (tăng 6,8 % so với năm 2021: 5.490,6 ha) chủ yếu là rừng sản xuất được trồng lại sau khi khai thác trắng; Chăm sóc rừng được 5.243,5 ha, khoán quản lý bảo vệ rừng 165.674 ha/180.000 ha kế hoạch; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 171,2 ha; trồng bổ sung phục hồi làm giàu rừng 255,1 ha; trồng cây phân tán khoảng 700 nghìn cây… Đặc biệt, nguồn thu Quỹ Bảo vệ và PTR đạt hơn 83 tỷ đồng, vượt 33 tỷ so với kế hoạch đề ra (đạt 160% so với kế hoạch) và trồng cây xanh theo Đề án hưởng ứng trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 1,7 triệu cây, vượt hơn 20% so với kế hoạch đề ra. Đến nay, diện tích rừng trồng gỗ lớn gần 13.000 ha, tăng gần 120% so với kế hoạch đề ra đến năm 2025….

Việc thực hiện các Quy chế phối hợp giữa lực lượng liên quan như: Công an, Bộ đội biên phòng… đã thực sự phát huy được hiệu quả, các khu rừng tự nhiên xung yếu cơ bản được kiểm soát và hạn chế được tình trạng chặt phá rừng. Việc duy trì lực lượng phối hợp và tăng cường quản lý chặt chẽ người vào rừng tại các khu vực xung yếu có vai trò quyết định trong việc bảo vệ quản lý rừng tận gốc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Đức - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đã ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2022 của các đơn vị thuộc Khối Lâm nghiệp; đồng thời phân tích, chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc cần khắc phục, giao trách nhiệm Chi cục Kiểm lâm phối hợp với phòng KHTC và các đơn vị liên quan rà soát các văn bản chưa phù hợp với thực tế về công tác lâm nghiệp để kịp thời tham mưu Sở trình UBND tỉnh có hướng xử lý. Bên cạnh đó, định hướng các giải pháp để phấn đấu thực hiện trong năm 2023.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu toàn thể công chức, viên chức trong Khối Lâm nghiệp đoàn kết, quyết tâm nỗ lực, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2023./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị
 
 
 
 
 
 
Các bài khác