Hội nghị Tổng kết Công tác Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 08/5/2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (CTMTPTLNBV) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CTMTPTLNBV tỉnh chủ trì. Hội nghị có sự tham gia của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và hơn 100 đại biểu là Thành viên BCĐ và Văn phòng thường trực BCĐ CTMTPTLNBV tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, Trưởng BCĐ CTMTPTLNBV các huyện, thị xã và TP Huế, Giám đốc các Công ty TNHHNN 1 TV lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Vườn Quốc gia Bạch Mã, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh, Chi cục và các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, đại diện lãnh đạo các đơn vị phối hợp, Các Phòng chuyên môn của Công an tỉnh, Trung đoàn bộ binh 6 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh…và phóng viên các đài VTV8,TRT, Báo Thừa Thiên Huế  đã đến tham dự và đưa tin Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, thừa ủy quyền Trưởng Ban Chỉ đạo CTMTPTLNBV tỉnh trình bày báo cáo Tổng kết công tác Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo đã nêu lên đặc diểm tình hình tài nguyên rừng, đánh giá những thuận lợi, khó khăn cơ bản và kết quả thực hiện nhiệm vụ của công tác Lâm nghiệp trong năm 2018, thông qua các hoạt động như Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn; Triền khai tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách; Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin pháp luật về QLBVR – PCCCR; Công tác phòng cháy chữa cháy rừng; Quản lý nương rẫy, lấn chiếm rừng, đất rừng và triển khai Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND;Tình hình vi phạm pháp luật lâm nghiệp, Về ngăn chặn khai thác, vận chuyển gỗ trái phép; Tình hình quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng nhà nước…

  Trên cơ sở nhận định tình hình năm 2019, Luật Lâm nghiệp đã có hiệu lực thi hành, cùng với hệ thống văn bản dưới Luật đã bổ sung những quy định pháp lý quan trọng cho hoạt động quản lý và phát triển tài nguyên rừng. Ban Chỉ đạo CTMTPTLNBV tỉnh đã đề ra phương hướng nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu nhằm hướng đến những mục tiêu chính:

- Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên hiện có, tăng đều diện tích rừng trồng qua các năm để duy trì độ che phủ rừng toàn tỉnh 57,5% trong năm 2019.

- Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và cơ quan chức năng trong công tác QLBVR - PCCCR để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả CTMTPTLNBV giai đoan 2016 – 2020.

- Thực hiện tốt phương án quản lý rừng bền vững, phương án QLBVR- PCCCR, phòng chống chặt phá rừng, không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, xâm lấn rừng, không để cháy rừng xảy ra trên quy mô lớn, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng BCĐ CTMTPTLNBV phát biểu kết luận tại hội nghị

Đồng chí Hồ Sỹ Nguyên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã điều hành các đại biểu tham gia tham luận chia sẽ kinh nghiệm trong công tác QLBVR-PCCCR và thảo luận một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CTMTPTLNBV tỉnh đã phát biểu chỉ đạo kết luận tại hội nghị một số vấn đề trọng tâm:

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 23/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bằng nhiều hình thức và nội dung đa dạng phong phú, trên nhiều kênh thông tin khác nhau; kịp thời khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

- Các lực lượng Công an, Quân đội phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tổ chức diễn tập, phòng ngừa và sẵn sàng lực lượng chữa cháy rừng hiệu quả; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng phá rừng, xử lý dứt điểm các điểm nóng về phá rừng, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép và có biện pháp quản lý đất sau khi thu hồi.

Đồng chí Hồ Sỹ Nguyên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT,

Phó Trưởng BCĐ CTrMTPTLNBV trao tặng Giấy khen

- Ban Chỉ đạo CTMTPTLNBV các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ tình hình tại địa phương để xây dựng kế hoạch cụ thể về Bảo vệ rừng - PCCCR, huy động sức mạnh của nhân dân địa phương, các ban, ngành theo phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng”. Lực lượng của tỉnh chỉ điều động cho các địa phương khi thật sự cần thiết và có đề nghị tăng cường của Trưởng Ban Chỉ đạo CTMTPTLNBV các địa phương.

Hội nghị đã công bố Quyết định về việc tặng Giấy khen trong công tác QLBVR và PCCCR năm 2018 của Trưởng Ban chỉ đạo CTMTPTLNBV giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế và trao tặng giấy khen cho 10 tập thể và 13 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác QLBVR và PCCCR năm 2018./.

 

Các bài khác