HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GÓP Ý BÁO CÁO QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Sáng ngày 18/8/2021, Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý báo cáo quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tham gia Hội nghị gồm có 14 tỉnh thuộc Vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. 

Hội nghị do ông Nguyễn Quốc Trị - Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì, cùng lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm và các đơn vị tư vấn. 

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở phụ trách Lâm nghiệp; lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và thiết kế Nông Lâm nghiệp.

Hội nghị đã nghe báo cáo dự thảo quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại diện điểm cầu tại các tỉnh cùng tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến. 

Kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Trị chia sẻ sự khó khăn của các địa phương trong tình hình dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên diện rộng như hiện nay, tuy nhiên do vấn đề cấp thiết của ngành, đề nghị các địa phương phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh, thống nhất số liệu. Sau khi hoàn thiện quy hoạch Lâm nghiệp của các địa phương và quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ trình Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện. Đây là cơ sở dữ liệu khoa học và thực tiễn phục vụ vào sự phát triển chung của ngành lâm nghiệp, vì vậy các địa phương cần cập nhật đầy đủ chi tiết và lưu trữ bộ dữ liệu này trên phần mềm hoặc hệ thống tin để khai thác và sử dụng có hiệu quả./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Các bài khác