HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GÓP Ý SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2019/NĐ-CP NGÀY 25/4/2019 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Cục Kiểm lâm tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm  góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, Hội nghị do ông Nguyễn Hữu Thiện - Cục trưởng Cục Kiểm lâm chủ trì.

Tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, đại diện Phòng Thanh tra, pháp chế và một số đơn vị kiểm lâm trực thuộc, Ban quản lý rừng phòng hộ, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 135/2019/NĐ-CP và đề xuất các nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung; đại diện điểm cầu tại các tỉnh cùng tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến. 

Kết luận tại Hội nghị, Chủ trì Hội nghị đề nghị Ban soạn thảo tổng hợp các ý kiến tham gia, nghiên cứu để bổ sung đưa vào dự thảo, nhằm khắc phục các tồn tại, vướng mắc và bổ sung các quy định cần thiết làm cơ sở xây dựng đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định một số điều của Nghị định số 35/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp  luật và khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay./.

 

Các bài khác