HỘI NGHỊ “TUYÊN TRUYỀN VIỆC THỰC HIỆN KHÔNG SĂN BẮT, MUA BÁN, VẬN CHUYỂN, GIẾT MỔ, TIÊU THỤ, TÀNG TRỮ, QUẢNG CÁO, XÂM HẠI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP, QUÝ HIẾM".

Ngày 13/12/2022, Chi cục Kiểm lâm đã chủ trì tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền việc thực hiện không săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm". Hội nghị đã có sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các Sở, ban ngành, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI (Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã”; ngày 19/7/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW về việc Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ban hành Hướng dẫn số 28/HD-BTGTU ngày 11/8/2021 về tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm nhằm hướng đến các mục tiêu:

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về việc bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm thông qua việc tuyên truyền những quy định của pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm: săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

- Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ có hành động chung tay bảo tồn, phục hồi, bảo vệ đa dạng sinh học; chia sẻ và lan tỏa thông điệp, tạo nên trào lưu và chuẩn mực xã hội tốt đẹp về lối tiêu dùng văn minh và hành vi thân thiện với môi trường thiên nhiên, hướng đến mục tiêu giảm thiểu nhu cầu sử dụng, đẩy lùi nguy cơ săn, bắt, buôn bán, góp phần ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của các loài động, thực vật, bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam; góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả trong xử lý các điểm đen về xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

- Thông qua hoạt động tuyên truyền để tạo phong trào sôi nổi, dư luận xã hội lên án, tẩy chay các hành vi săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen trong cuộc sống hàng ngày góp phần giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tệ nạn này.

Hội nghị lần này nhằm phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời đánh giá lại công tác thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó đúc rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian đến.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, truy quét các tụ điểm nghi ngờ buôn bán trái phép động vật hoang dã; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đến mọi tầng lớp nhân dân về quy định của nhà nước và pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; Bên cạnh đó, kiến nghị tổ chức WWF nghiên cứu, lồng ghép các hoạt động trong năm 2023 cho những hoạt động liên quan đến tuyên truyền, thực thi pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và quan tâm bố trí kinh phí để lực lượng Kiểm lâm có thể phối hợp với chính quyền cấp xã, Đoàn thanh niên và các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy công tác bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án CarBi II do Chi cục Kiểm lâm phối hợp với WWF-Việt Nam thực hiện với nguồn tài trợ từ CHLB Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW)".

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy

phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

Các bài khác