Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng các công cụ giám sát tuần tra rừng và đa dạng sinh học (SMART và WebGIS)

Chiều ngày 15/12, Ban quản lý Dự án CarBi 2 tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với WWF Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng các công cụ giám sát, báo cáo tuần tra rừng và giám sát đa dạng sinh học (SMART và WebGIS) trong công tác tuần tra bảo vệ rừng ở Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu của hội thảo là giới thiệu, trình bày những kết quả nổi bật, những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm của kế hoạch thử nghiệm công cụ SMART Mobile, SMART Connect cho các hoạt động tuần tra bảo vệ rừng, đồng thời đề xuất các định hướng, nhân rộng trong thời gian tới như là một công cụ giám sát hoạt động tuần tra bảo vệ rừng ở các Khu bảo tồn và Vườn quốc gia.

SMART Mobile ra đời từ phiên bản SMART 6.3, được phát triển trên nền tảng của Cyber Tracker. Đây là ứng dụng thu thập dữ liệu tuần tra và nhập trực tiếp vào thiết bị di động cầm tay. Nghĩa là thay vì dùng phiếu tuần tra và GPS để ghi dữ liệu tuần tra, các đội Bảo vệ rừng/Kiểm lâm sẽ dùng thiết bị cầm tay được tích hợp SMART Mobile để nhập các ghi nhận hiện trường (ví dụ quan sát động vật, hoạt động vi phạm, vị trí trên hiện trường, vv). Dữ liệu tuần tra sau đó có thể được nhập/truyền trực tiếp từ thiết bị cầm tay vào máy tính hoặc được truyền trực tuyến từ thiết bị cầm tay vào máy tính thông qua một máy chủ ảo được cài đặt cho SMART Connect. 

Trong khuôn khổ các hoạt động dự án CarBi II, WWF Việt Nam đã và đang hỗ trợ VQG Bạch Mã, KBT Sao la Thừa Thiên Huế và Quảng Nam áp dụng thử nghiệm SMART Mobile và SMART Connect từ tháng 1/2020 như là một công cụ giám sát các hoạt động tuần tra bảo vệ rừng, quản lý dữ liệu tuần tra hiệu quả trong hệ thống công cụ giám sát tuần tra bảo vệ rừng, thực thi pháp luật ở các Khu bảo tồn và Vườn quốc gia.

Bên cạnh đó, WWF Việt Nam cũng đã hỗ trợ 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam thiết kế phần mềm nguồn mở WebGIS để Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng của 2 tỉnh này theo dõi các hoạt động có liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó có ghi nhận tất cả các hành vi có xảy ra trong khi đi tuần tra bảo vệ rừng. 

Công Bằng - TRT
Một số hình ảnh tại Hội thảo
 
 
 
 
Các bài khác