Hội thảo phổ biến, tham vấn hoàn thiện và tập huấn cơ chế chia sẻ lợi ích thuộc Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ

Được sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam - giai đoạn 2 (gọi tắt là dự án FCPF-2), trong 2 ngày 3-4/6, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT phố hợp với Ban Quản lý Dự án FCPF-2 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo phổ biến, tham vấn hoàn thiện và tập huấn cơ chế chia sẻ lợi ích (BSP) thuộc Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội thảo bao gồm các đại biểu: Đại diện Ban quản lý Dự án FCPF-2 Trung ương, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát riển rừng tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải (ER-P) vùng Bắc Trung Bộ là đề án đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải khí nhà kính với mục tiêu trong giai đoạn 2018-2024 giảm được 21,5 triệu tấn khí CO2; trong đó có 10,3 triệu tấn CO2 sẽ nhận được khoản chi trả từ từ Quỹ đối tác các-bon trong lâm nghiệp thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) với đơn giá khoảng 5 USD/tấn. Theo đó, đề án sẽ nhận được nguồn tài chính khoảng 51,5 triệu USD để chi trả cho các chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư khu vực miền núi tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ và các cơ quan hỗ trợ liên quan tham gia đề án.

Các đại biểu đã được cáctư vấn Trung ương chia sẻ những nội dung liên quan đến thực hiện Kế hoạch chia sẻ lợi ích trong khuôn khổ Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải trên vùng Bắc Trung Bộ; Giới thiệu tổng quan Sổ tay thực hành phương pháp “tiếp cận hợp tác quản lý thích ứng (ACMA)” trong khuôn khổ Đề án.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và tham gia nhiều ý kiến liên quan tới việc chia sẻ lợi ích và ACMA: Vai trò, lợi ích cụ thể của các bên tham gia, cơ chế quản lý, vận hành nguồn chi trả các bon tại cơ sở; cơ chế chia sẻ lợi ích, đặc biệt là đối tượng cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia REDD+; sự cần thiết phải có Sổ tay vận hành, Sổ tay quản lý hành chính và tập huấn tiếp theo...

Sau cuộc hội thảo, các đại biểu cơ bản đã hiểu và nắm rõ cơ chế chia sẻ lợi ích và Sổ tay vận hành hợp tác quản lý thích ứng trong khuôn khổ Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ. Bên cạnh đó, Dự án FCPF-2 cũng tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu từ các đại biểu tham dự, làm cơ sở đề xuất những giải pháp phù hợp với thực tiễn tại địa phương nhằm chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện chi trả dịch vụ hấp thu và lưu trữ các bon rừng dựa vào kết quả đợt 1 bắt đầu từ năm 2021./.

Các bài khác